1% podatku na fundację „Mimo Wszystko”

W tym roku już 7 raz można przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Od 5 lat wspieramy Fundację Anny Dymnej.

Fundacja „Mimo Wszystko” powstała w 2003 roku. Jej ideą jest usuwanie barier mentalnych między niepełno- i pełnosprawnymi. Fundacja ma także na celu wyrównywanie szans między ludźmi i zbliżanie ich do siebie. „Mimo Wszystko” organizuje kampanie społeczne, aukcje i imprezy integracyjne oraz wspiera powstawanie ośrodków rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych.

Współpracujemy z „Mimo Wszystko” od 2005 roku. Jesteśmy partnerem technologicznym Fundacji i staramy się w różny sposób wspierać jej działania w Internecie. Teraz pomagamy w pozyskaniu 1% podatku z rozliczeń podatkowych.

Aby przekazać 1% podatku na Fundację Anny Dymnej należy podać w zeznaniu rocznym nazwę organizacji pożytku publicznego: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000174486 i kwotę nieprzekraczającą 1% należnego podatku.


Szczegóły można znaleźć tutaj

Fundacja Mimo wszystko - przekaż 1% podatku