#Domenopedia

Największy w Polsce słownik pojęć związanych z domenami

Wszystkie | A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X
There are currently 92 names in this directory
Abonent domeny
Abonent to osoba lub firma, na którą zarejestrowana jest nazwa domeny. Tak zwany ?właściciel domeny? jest de facto jej abonentem, posiadaczem subskrypcji na nią. Jeśli po okresie umowy (np. 1 roku) domena nie zostanie odnowiona abonent traci ją.

Aftermarket
Aftermarket to rynek wtórny nazw domen, gdzie można nabyć lub sprzedać zarejestrowaną już nazwę.

Zobacz też: opcja na domenę

ASCII
American Standard Code for Information Interchange to 8-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0?127 literom alfabetu angielskiego, cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom. Brak w nim znaków diakrytycznych.

Zobacz też: IDN

biz
.biz to generyczna domena najwyższego poziomu (gTLD) zatwierdzona przez ICANN w 2001 r., aby zmniejszyć ilość rejestracji nazw domen z użyciem .com. Rejestratorzy nazw z .biz muszą zajmować się biznesem. Rejestracja w celu cybersquattingu, odsprzedaży czy z powodów innych niż biznesowe jest niedozwolona. W praktyce jednak nie stosuje się restrykcji dla tej domeny.

Blokada domeny
Sytuacja, w której domena nie może być ani transferowana, ani nie można zmienić jej ustawień DNS. Abonent może zdecydować się na zablokowanie domeny, aby zapewnić jej ochronę przed niechcianymi zmianami.

Canonical name (CNAME)
Canonical name, czyli nazwa kanoniczna to zapis w pliku DNS zone, który łączy jedną FQDN z inną FQDN (np. www.domeny.pl z domeny.pl). CNAME określa drugą nazwę domeny, do której użytkownik pierwszej nazwy domeny ma być przełączony.

ccSLD
Country Code Second Level Domain, czyli domena krajowa drugiego poziomu to domena posiadające rozszerzenie przed ccTLD. Przykładem takiej domeny jest .co.uk,

ccTLD
Country code top-level domain, czyli krajowa domena najwyższego poziomu to domena, którą można rozpoznać po rozszerzeniu wskazującym na kraj, np: .pl Polska, .de Niemcy, .cz Czechy. Domenami ccTLD zarządzają zazwyczaj krajowi operatorzy, którzy są odpowiedzialni min. za tworzenie nowych i techniczne utrzymanie już istniejących domen krajowych.

Szukaj artykułów o ccTLD pod tagiem # domeny krajowe

Cesja domeny
Cesja domeny to zmiana jej właściciela Abonenta w ramach jednego rejestratora. W Domeny.pl możesz tego wygodnie dokonać drogą elektroniczną.

com
.com to generyczna domena najwyższego poziomu gTLD, ustanowiona w 1985 r. .com jest jak dotąd najpopularniejszą gTLD na świecie. Końcówka ta była stworzona z myślą o firmach handlowych (commercial), ale stosowana jest przez wszelkie podmioty.

Cybersquatting
Cybersquatting to rejestrowanie domen z użyciem nazwy marki i rozszerzeń, których dana firma nie zarejestrowała. Prowadzi się go w celu odsprzedaży takich domen po zawyżonych cenach. Aby temu zapobiec firmy rejestrują nazwy swoich marek z wszystkimi dostępnymi końcówkami.

Delegacja domeny
Delegacja domeny to informacja, gdzie znajduje się serwer DNS obsługujący daną domenę. Informacja ta znajduje się w rekordzie NS. Wyróżnić można m.in. takie delegacje jak: parkowanie, przekierowanie IP, przekierowanie z maskowaniem.

DNS (Domain Name System)
DNS (pol. ?system nazw domenowych?) ? system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług sieci Internet.

Domain hack
Nazwy domen często są tworzone z użyciem sprytnego triku, hacka. Dzięki temu są czasem bardziej atrakcyjne z marketingowego punktu widzenia przez to, że lepiej przyciągają oko lub zapadają w pamięć. Jednymi z pierwszych domenowych hacków były inter.net czy pla.net. Może jednym z najbardziej znanych jest del.icio.us

Domain hijacking
Domain hijacking ("porwanie domeny") to czynność polegająca na zmianie abonenta nazwy domenowej bez jego zgody.
Dokonuje się tego na kilka sposobów, przeważnie wykorzystując dziury w systemach rejestratorów, np. przechwytując dostęp do firmowego konta e-mail połączonego z domeną.Zobacz też: Wyłudzenie domeny internetowej

Domainer
osoba zajmująca się domainingiem - handlem domenami internetowymi.

Domaining
Działalność polegająca na kupowaniu, sprzedawaniu czy kolekcjonowaniu domen internetowych. Może polegać na skupowaniu domen bez dalszych inwestycji w nie lub dodatkowo budowaniu wartościowych stron pod ich adresami celem podniesienia ich wartości.Sprawny domainer potrafi m.in. szybko odkrywać nowe trendy, z którymi łączą się nowe słowa.

Domainingiem nie jest cybersquatting.

Domena ccTLD (country code top-level domain)
Krajowa domena najwyższego poziomu, którą można rozpoznać po dwuliterowym rozszerzeniu, np: Polska, .CZ Czechy. Domenami ccTLD zarządzają zazwyczaj krajowi operatorzy (w Polsce ? NASK), którzy są odpowiedzialni min. za tworzenie nowych i techniczne utrzymanie już istniejących domen krajowych.

Domena drugiego poziomu (ang. second level domain)
W Domain Name System domeną drugiego poziomu jest domeną znajdującą się w strukturze poniżej domeny najwyższego poziomu (TLD), inaczej ujmując domena drugiego poziomu jest subdomeną domeny najwyższego poziomu.Domeny drugiego poziomu są bardzo często rejestrowane przez rejestratorów krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD). Dla przykładu w Polsce bardzo popularną domeną drugiego poziomu jest .com.pl.W niektórych rejestrach (np. brytyjskim ? .uk) w ogóle nie można zarejestrować domeny drugiego poziomu ? dla firm, instytucji i osób prywatnych dostępne są tylko domeny trzeciego poziomu zakładane w domenie .co.uk.

Domena generyczna
Generyczna domena (gTLD) to taka domena, której nazwa zawiera wyrażenia słownikowe, słowa nieodmienione, np. klucz.pl, słownik.com. Zastosowanie słowa kluczowego w domenie wpływa na generowanie ruchu na stronie poprzez zwiększenie CTR wyniku strony w wyszukiwarce.

Domena gTLD (Generic top-level domain)
Tą nazwą określa się domeny najwyższego poziomu, które nie są domenami krajowymi (ccTLD).Początkowo wszystkie domeny gTLD posiadały trzyliterowe rozszerzenia i były to pierwsze rozszerzenia, w których można było rejestrować własne nazwy domen. Były to: .COM, .NET, .ORG, .EDU, .GOV i .MIL.W roku 2000 i 2005 powstały nowe domeny gTLD:.AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .PRO, .JOBS i .TRAVEL,

Domena internetowa
Jest to adres internetowy przypisany do każdej strony www. Złożony jest z nazwy i rozszerzenia.

Domena najwyższego poziomu
Zobacz: TLD

Domena najwyższego poziomu / TLD
Domena najwyższego poziomu (ang. TLD ? Top-Level Domain) ? domena internetowa, powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Są one tworzone i zarządzane przez IANA i ICANN.Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w ?pl.wikipedia.org? domeną najwyższego poziomu jest ?org?.Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP.

Domena premium
Domeny premium to domeny o dużej wartości rynkowej. Przeważnie jednowyrazowe, generyczne i jednocześnie krótkie.

Domena regionalna
Domena regionalna to taka, która zawiera w sobie odniesienie do miasta czy regionu, np. krakow.pl.Domeny regionalne powstały myślą o lokalnych biznesach. Dzięki rozszerzeniu zawierającemu nazwę miasta, małe i średnie firmy działające na terenie danego regionu łatwiej zostaną odnalezione przez użytkowników.

Domena sobowtór
Doppelganger domain to domena identyczna z inną nazwą domenową (FQDN), ale bez zastosowania kropek oddzielających subdomeny czy nazwy hosta. Używana w celach przestępczych.

Przykładowo: z oryginalnego adresu "domeny.pl" można utworzyć sobowtóra "blogdomeny.pl". Co istotne w takiej domenie można też utworzyć adres e-mail, co pozwala podszywać się pod czyjąś firmę.

Zobacz też: typosquatting

Doppelganger domain
Zobacz: domena sobowtór

eu
.eu to domena krajowa najwyższego poziomu (ccTLD) przypisana do Unii Europejskiej. Rejestracja nazw domen .eu nazw domen jest ograniczona do osób mieszkających w UE, a także firm i organizacji, które handlują lub działają w UE.
TLD .eu została uruchomiona w 2005 roku i początkowo była oferowana tylko organom rządowym, a dopiero w drugiej kolejności do firm posiadających znaki towarowe. Teraz rejestrować ją może każda osoba i podmiot z UE. Baza danych rejestru TLD .eu jest administrowana przez EURid.

Szukaj artykułów o .eu pod tagiem #EURid

EURid
EURid to organizacja non-profit odpowiedzialna za rejestracje domen TLD .eu. EURid utworzony we współpracy z DNS BE, IIT CNR, NIC SE, operatorami ccTLD w Belgii (.be), Włoszech (.it) i Szwecji (.se).

Szukaj artykułów o EURid pod tagiem #EURid

Fazy uruchomienia domeny
Domeny są wypuszczane na rynek etapami, zwanymi tu fazami. Każda z faz ma swoją datę początkową i końcową, i dopuszcza kolejne grupy do rejestracji.

Wyróżnia się fazy: Sunrise, Landrush, faza powszechnej dostępności.

FQDN
Fully qualified domain name to pełna nazwa domeny zawierająca nazwę hosta, domenę wyższego rzędu (SLD) i domenę najwyższego rzędu (TLD).

Taką nazwą jest przykładowo www.domeny.pl.

Geo-domain
Geo-domena to domena, której nazwą jest nazwa miasta, kraju czy inna geograficzna lokalizacja.

Przykładem geo-domeny może być krakow.com.

Geo-targetowana domena
Geo-targeted domain to domena, której nazwa wskazuje na geograficzną lokalizację i rodzaj biznesu.

Przykładem takiej domeny może być fryzjerkrakow.pl

gov
.gov to sponsorowana domena najwyższego poziomu administrowana przez General Services Administration (GSA). Jej nazwa pochodzi od słowa "government". Przeznaczona jest dla organów rządowych.

W Polsce stosuje się domenę drugiego poziomu (SLD) .gov.pl.

gTLD
Generic Top Level Domain, czyli generyczna domena najwyższego rzędu to domena TLD, której nazwa jest generycznym słowem. ?Generykami? są słowa, które można znaleźć w słownikach, np. domena, serwer, reklama, etc.

Hierarchia domen
Domeny są zorganizowane hierarchicznie. Na samym szczycie znajdują się domeny najwyższego poziomu (TLD), włącznie z generycznymi domenami najwyższego poziomu (gTLD) i domenami krajowymi (ccTLD).
Poniżej plasują się domeny drugiego i trzeciego rzędu, które zwykle są nazwami dostępnymi do rejestracji przez abonentów. Mogą to być także domeny jak .com.pl, org.pl.

Hijacking

Host record
Zobacz: rekord hosta

IDN
Internationalized Domain Name to nazwy domen zawierające znaki spoza ASCII, czyli m.in. litery ze znakami diakrytycznymi (np. w języku polskim litery z takimi znakami, to: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).
Ponieważ system nazw domenowych opiera się na siedmiobitowych znakach standardu ASCII, wielojęzyczne nazwy domen internetowych są przekształcane z formy zapisanej w Unikodzie do znaków siedmiobitowych opierając się na sposobie zapisu zwanym Punycode.

info
.info to generyczna domena najwyższego poziomu (gTLD) dopuszczona do użycia w 2001 roku celem zmniejszenia obłożenia domeny .com.

IP
Internet Protocol, czyli protokół internetowy to unikalna etykieta numeryczna używana do identyfikacji komputerów w sieci DNS. IP są numeryczną wersją nazw domen. Jeśli w przeglądarce wpiszesz numer IP domeny.pl trafisz na tą właśnie stronę.

iTLD
Internationalised Top Level Domains to domeny pisane z użyciem znaków diakrytycznych, np. z alfabetów takich jak arabski, rosyjski czy chiński.
Przykładem może być TLD .ею czyli .eu w cyrylicy.

Kod Authinfo
Kod autoryzacyjny domeny lub opcji, za pomocą którego dokonać można np. transferu domeny lub opcji. Niektórzy rejestratorzy wymagają podania w wersji papierowej o wydanie takiego kodu.

Kwarantanna domeny
Okres po wygaśnięciu domeny, kiedy to rejestrator daje możliwość przedłużenia jej.

Landrush faza
Faza Landrush lub Early Access następuje po fazie Sunrise. Jest to pierwsza okazja dla osób nie posiadających praw do znaków towarowych do rejestracji nazwy z nowymi domenami. Faza ta trwa zwykle 30 dni i działa na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Zazwyczaj w tym okresie rejestrowane są popularne, generyczne nazwy.

Faza ta nie jest obowiązkowa. Może się zdarzyć, że domena z Sunrise od razu wpadnie do fazy ogólnej dostępności.

Lokalne pośrednictwo

Magazynowanie domen
Domain name warehousing to czynność polegająca na zatrzymywaniu przez rejestratora domen, które wcześniej u niego zarejestrowano. Domeny takie są później wykorzystywane na własny użytek lub w celach zarobkowych przez rejestratora.Rejestratorzy w tym celu wykorzystują domeny, które nie zostały przedłużone przez dotychczasowych abonentów.

Praktyka ta jest zabroniona przez Registrars Accreditation Agreement (RAA).

Monetyzacja domeny
Zobacz: domaining

Myślnik
Myślnik w nazwie domeny jest często unikanym elementem. Przyjmuje się, że jego użycie obniża wartość domeny. Są jednak sytuacje, kiedy warto go stosować, a mianowicie wtedy, gdy jego brak może prowadzić do błędnego odczytania nazwy.

Znane są takie przykłady jak: whorepresents.com, therapistfinder.com czy expertsexchange.com, które źle odczytane mogą zniszczyć markę lub co najmniej wzbudzić salwy śmiechu.

Nameserver
Zobacz: DNS

NASK
Naukowa I Akademicka Sieć Komputerowa jest to organ podlegający Ministerstwu Cyfryzacji. NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie bezpiecznego Internetu. Jest także rejestratorem nazw z domeną .pl.

Nazwa domeny
Nazwa domeny to sposób identyfikacji adresów IP. Każda domena odnosi się do jakiegoś adresu. Nazwy domen pozwalają użytkownikom Internetu wpisywać nazwy jak domeny.pl, aby zidentyfikować adres taki jak 38.97.225.253. Ich celem jest więc usprawnienie pracy z Internetem, łatwiejsze odnajdywanie stron www czy wysyłanie maili bez konieczności zapamiętywania długich ciągów liczbowych.

net
.net to generyczna domena najwyższego poziomu (gTLD), jedna z pierwszych, ustanowiona już w 1985. Domena ta stworzona została z myślą o dostawcach usług internetowych, ale ponieważ nie powstały żadne restrykcje dotyczące jej użycia .net stała się popularna wśród wszelkiego typu podmiotów. Często uważa się ją za drugie .com.

Nowe domeny (nTLD)
W 2014 ICANN uruchomił New gTLD Program, w ramach którego oddano do użycia nowe domeny zbudowane z nazw miast, branż, etc.

Przykłady nowych domen możesz zobaczyć na: https://domeny.pl/nowe-domeny.html

Jak dotąd liderem sprzedaży wśród nTLD są: .xyz, .top i .wang. Choć zbiór nowych domen zawiera takie inspirujące końcówki jak .pizza, .shop czy .wtf.

Szukaj artykułów o nTLD pod tagiem # nowe domeny

Ochrona prywatności
Podczas rejestracji domeny dane abonenta zostają automatycznie zapisane w bazie WHOIS. Dzięki temu każdy może zobaczy do kogo należy dany adres. Ochrona prywatności jest usługą pozwalająca zastąpić dane abonenta (adres, nr telefonu, itp.) ogólnymi danymi usługodawcy.

Zobacz jak działa ochrona prywatności >

Odnowienie domeny
Odnowienie domeny to przedłużenie abonamentu na nią u swojego rejestratora. Przeważnie na kolejny rok.

Jeśli domena nie zostanie odnowiona abonent straci do niej prawa i może ona zostać zarejestrowana przez inną osobę lub firmę.

onion
.onion to przykład pseudo-domeny.

Opcja na domenę
Opcja na domenę pozwala zarezerwować pierwszeństwo do kupna domeny, która obecnie jest zarejestrowana. Gdy domena zwolni się, np. z powodu jej nieopłacenia przez dotychczasowego właściciela, wtedy adres automatycznie jest rezerwowany na rzecz posiadacza ważnej Opcji na domenę.

Na każdą domenę można założyć tylko jedną opcję, dlatego osoba kupującą ją ma gwarancję, że w przypadku zwolnienia się domeny to Ty zostaniesz jej właścicielem.Usługa taka ważna jest przez 3 lata.

Więcej > https://domeny.pl/opcje-na-domeny.html

org
.org to generyczna domena najwyższego poziomu (gTLD), jedna z pierwszych, ustanowiona już w 1985. Jej nazwa jest skrótem od "organization", gdyż stworzona została z myślą o organizacjach non-profit i niekomercyjnych. Nie powstały jednak żadne restrykcje dotyczące jej użycia. Stosowana jest zgodnie z założeniem przez organizacje charytatywne, partie polityczne, instytucje edukacyjne, etc.

Parkowanie domeny
Parkowanie domen, czyli rejestracja nazwy domeny bez używania jej do takich usług jak poczta e-mail lub strona internetowa. Celem takiego działania może być rezerwacja nazwy domeny do przyszłego wykorzystania, dla ochrony przed cybersquattingiem lub też właśnie do działań cybersquatterskich.Parkowanie domen można podzielić na monetyzowane i niemonetyzowane. W tym pierwszym przypadku, na stronie są wyświetlane reklamy i rejestrant domeny osiąga z tego tytułu jakiś przychód. Parkowanie niemonetyzowane można rozpoznać po stronie, na której widnieje komunikat ?Under Construction? lub ?Zapraszamy wkrótce?. Może też być zupełnie pusta.

pl
.pl to krajowa domena najwyższego poziomu (ccTLD) przypisana do polskich podmiotów. Zarejestrowano z nią już ponad milion adresów. Od 2003 roku możliwe jest stosowanie z nią znaków diakrytycznych (IDN).Z domeną tą funkcjonują domeny drugiego poziomu jak: com.pl, net.pl, gov.pl, org.pl, etc., a także regionalne domeny jak: waw.pl, wroc.pl, krakow.pl, etc.

Przechwytywanie domen ze strony
Domain name front running to czynność polegająca na rejestrowaniu przez rejestratora domen wyszukiwanych przez jego użytkowników. Domeny takie są później oferowane osobom, które ich wyszukiwały. Rejestrator w ten sposób blokuje możliwość zakupu danej domeny u innego rejestratora.

Przekierowanie z maskowaniem
Masked URL forwarding to funkcja, która przekierowuje wszystkie zapytania HTTP o nazwę domeny na inne miejsce bez informowania o przekierowaniu użytkownika przeglądarki.

Przykładowo adres betablog.domeny.pl można przekierować z maskowaniem na domeny.pl, a wówczas po wejściu na betablog.domeny.pl użytkownik zobaczy stronę domeny.pl, ale w pasku przeglądarki nadal betablog.domeny.pl.

Pseudo-domena
Pseudo-domena najwyższego poziomu to etykieta lub nazwa sieci komputerowej działająca poza systemem DNS i poza Internetem. Najbardziej znaną dużą siecią należącą do tej grupy były .bitnet, .csnet, .oz i .uucp.

Rejestracja domeny
Czynność wykupienia abonamentu na domenę na wyznaczony okres czasu, najczęściej rok. Domena w tym czasie jest zarezerwowana dla jej abonenta. W wypadku jej nie przedłużenia abonent traci do niej prawa.

Rejestrator domeny (registrar)
Rejestrator jest to firma jak Domeny.pl, która posiada możliwość przypisywania domen do ich abonentów.

Rejestrujący (registrant)
Zobacz: abonent

Rejestry domen (registry)
Rejestry to organizacje stworzone przez ICANN w celu zarządzania dystrybucją nazw domenowych: krajowych (ccTLD) lub domen najwyższego poziomu (TLD).

Istnieje osobny rejestr dla każdego rozszerzenia. Przykładowo EURid jest rejestrem dla domeny .eu.

Rekord hosta
Zbiór informacji wskazujących komputerowi użytkownika, gdzie znajduje się domena i jej zasoby, jak na przykład strona www.

Rekord MX
Jeden z rekordów DNS. Jego skrót pochodzi od Mail Exchange (wymiana poczty). Rekordy te są wykorzystywane do kierowania e-maili wysyłanych do nazwy domeny do odpowiedniego serwera, aby następnie wysłać go do określonego adresu e-mail.

Rekord TXT
Jeden z rekordów DNS. Rekordy TXT nie zmieniają niczego w domenie, ale mogą być wyszukiwane w domenie. Rekordy te są powszechnie używane przez usługi takie jak Google, który poprosi o dodanie ciągu znaków do rekordu TXT, tak aby mogli oni odnaleźć rekord i sprawdzić czy jesteś właścicielem domeny, czy masz dostęp do rekordów DNS w domenie.

Restrykcje
Rejestracja domen może być objęta różnymi restrykcjami. Przykładowo, żeby zarejestrować nazwę domeny z rozszerzeniem .wien należy wykazać się związkami swojej strony, działalności z Wiedniem.

O ewentualnych restrykcjach zawsze przed ich zakupem jesteś informowany przez rejestratora.

Reverse cybersquatting

Reverse domain hijacking

Rozszerzenie
Rozszerzenie to inaczej Top-level Domain - ostatni po prawej element nazwy domeny, który pozwala zidentyfikować domenę. Przykładowo: .com, .pl czy .biz.

Second level domain (SLD)
Second level domain, czyli domena drugiego poziomu to element nazwy domeny znajdujący się po lewej stronie od TLD. Przykładowo domeny w domeny.pl jest domeną drugiego poziomu.

Domeny drugiego poziomu są bardzo często rejestrowane przez rejestratorów krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD). Dla przykładu w Polsce bardzo popularną domeną drugiego poziomu jest .com.pl.

Serwer DNS
Serwer DNS (ang. nameserver) to serwer odpowiedzialny za delegację domeny i publikację rekordów DNS z nią związanych, jak A, AAAA,MX, SOA, TXT, NS, CNAME, etc.

Sponsored Community

Sponsorowane domeny (sTLD)
Sponsorowane domeny najwyższego poziomu (ang. Sponsored Top-Level Domains) to rodzaj TLD kontrolowanych przez różne branżowe agencje. Przykładowo .museum jest pod nadzorem Museum Domain Management Association.

Subdomena
Subdomena to domena, która pojawia się po lewej stronie od zarejestrowanej nazwy domeny. Przykładowo w adresie betablog.domeny.pl ?blog? jest subdomeną.

Subdomen używa się do tworzenia różnych działów stron internetowych lub różnych stron tej samej marki.

Sunrise faza
Faza Sunrise to okres, podczas którego właściciele znaków towarowych mogą rejestrować nazwy domen takie same lub zbliżone do swoich znaków. Ma to na celu zapobiec cybersquattingowi.

Faza ta jest stosowana do wszystkich domen najwyższego poziomu (TLD). Ma ona swoją datę początkową i końcową.

TLD
Top-Level Domain, czyli domena najwyższego poziomu to rozszerzenie, powyżej którego nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Są one tworzone i zarządzane przez IANA i ICANN.

Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w domeny.pl TLD to pl.

Początkowo wszystkie domeny TLD posiadały trzyliterowe rozszerzenia i były to pierwsze rozszerzenia, w których można było rejestrować własne nazwy domen. Były to: .COM, .NET, .ORG, .EDU, .GOV i .MIL.

W roku 2000 i 2005 powstały nowe domeny gTLD: .AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .PRO, .JOBS i .TRAVEL.

Transfer domeny
Transfer domeny polega na jej przeniesieniu od jednego rejestratora do drugiego.

W przypadku Domeny.pl wystarczy przejść na stronę https://domeny.pl/transfer-domeny.html podać nazwę domeny i jej kod Authinfo.

Trustee service
W niektórych krajach, aby zarejestrować domenę niezbędne jest posiadanie w nich siedziby. Trustee service, czyli umowa powiernictwa, polega na rejestracji domeny na oddział rejestratora posiadającego siedzibę w takim kraju, by następnie aktywować ją na koncie abonenta domeny.

Typosquatting
Rodzaj cybersquattingu polegający na rejestracji domen z nazwą znanych marek wpisanych z użyciem częstych błędów. Przykładem może być facbook.com zamiast facebook.com.

URL
Uniform Resource Locator, czyli ujednolicony format adresowania zasobów, to sposób identyfikacji zasobów w Internecie, takich jak strony internetowe czy pliki. Pierwsza część URL wskazuje metodę dostępu ? dla stron www jest to HTTP. Druga część, włącznie z ukośnikami, wskazuje nazwę zasobu, nazwę domeny.

Przykładowo URL https://domeny.pl/ mówi: poprzez HTTPS dostępna jest strona domeny.pl

Whois
To narzędzie do wyszukiwania zarejestrowanych nazw domen. Whois dostarcza takie informacje jak: rejestrator, kontakt administracyjny, kontakt techniczny, kontakt w sprawach płatności, adres siedziby firmy, email, numer telefonu, data wygaśnięcia domeny, nazwa serwerów używanych przez domenę, status domeny.

Zobacz jak działa Whois >

Wspólnota Sponsorowana
Międzynarodowa Fundacja na rzecz Odpowiedzialności Online (IFFOR - International Foundation for Online Responsibility) zawiązała "Wspólnotę Sponsorowaną", aby zapewnić przestrzeganie standardów domeny .xxx. Każda firma lub organizacja, która chce aktywnie korzystać z tej domeny musi zarejestrować się jako członek Wspólnoty Sponsorowanej.

Więcej na temat Wspólnoty i domeny .xxx >

Wygaśnięcie domeny
Wygaśnięcie domeny to moment, w którym kończy się na nią abonament. W tym momencie jej abonent traci do niej prawa.

Wyłudzenie domeny internetowej
Reverse domain hijacking czy reverse cybersquatting to działania mające na celu przejęcie domeny przy pomocy środków prawnych, np. powołując się na prawa do Znaku Towarowego na tą nazwę. Zobacz też: domain hijacking

xyz
.xyz to nowa domena (nTLD) najwyższego poziomu dostępna od 2014 r. Jest to szósta najczęściej rejestrowana domena na świecie, najpopularniejsza z nowych domen, obecnie już z ponad 6 milionami rejestracji.

Za jej popularnością stoi niska cena i prawdopodobnie fakt, że Google zarejestrował pod nią nazwę swojej nowej spółki - Alphabet Inc. - abc.xyz.

Poznaj najnowsze wpisy

Największy wyciek danych w Polsce. Co robić, jak się logować?

Czytaj dalej >>

Usterka NASK

Czytaj dalej >>
Danone-Domenypl_case_study

Danone: Rozwój biznesu z troską o zdrowie i środowisko naturalne

Grupa Danone działa w głębokim poszanowaniu i zrozumieniu zrównoważonego rozwoju. Zapytaliśmy o to jak wygląda realizacja takich działań oraz jaka jest rola świata wirtualnego w ich komunikacji.

Czytaj dalej >>