Domena .BG to krajowa domena Bułgarii - państwa w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Od 2007 r. Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej, a cyrylica trzecim alfabetem Unii.

Bułgaria należy do krajów rozwijających się, a prywatny sektor odpowiada tu za 80% PKB.

Cennik domen .bg

Domena (Bulgaria) 1 rok
.bg 599,99 zł599,99 zł

Wymagania

wymagana zarejestrowana działalność gospodarcza na terenie tego kraju? Nie
wymagany lokalny przedstawiciel na terenie tego kraju? Nie

Wymogi przy rejestracji domeny!

  • Procedura rejestracji domeny wymaga przesłania do rejestratora w Bułgarii wniosku drogą pocztową.
  • We wniosku muszą być dołączone dokumenty takie jak:
  • dla osób fizycznych – podpis uwierzytelnionym notarialnie wniosek + kopia dokumentu tożsamości
  • dla firm/organizacji – na wniosku muszą podpisać się osoby reprezentujące firmę, bądź osoby upoważnione, powinna znaleźć się pieczątka firmy bądź być wydrukowany na papierze firmowym + kopie wpisu do KRS lub ewidencji przedsiębiorstw
  • Jeżeli nazwa domeny jest zgodna z nazwą firmy/znakiem towarowym firmy może poprosić rejestratora o wydanie tzw. nazwy chronionej. Aby uzyskać taką nazwę należy do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nazwy
  • Rejestr dopuszcza rejestracje domeny ze znakami narodowymi, które są napisane w całości w cyrylicy i zawierają jeden ze znaków, który można wyraźnie odróżnić od jego odpowiednika w alfabecie łacińskim ( do wyboru: б, г, д, ж, и, й, л, п, ф, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ю, я)

Z uwagi na ciągłe zmiany w rejestrach wymagania rejestracyjne mogą ulec zmianie.

Cennik rejestracji domen zagranicznych

Poniżej możesz sprawdzić ceny rejestracji domen oraz wymagania poszczególnych rejestrów

{{ data.question }}

Twoja domena dostępna jest tylko w tym momencie!
Nie pozwól, aby zarejestrował ją ktoś inny!