Serwery

Jak zainstalować Wordpress na serwerze?


Jak zainstalować Wordpress w 3 minuty?
Każdy z oferowanych przez nas pakietów hostingowych zawiera Autoinstalator Wordpressa, dlatego instalacja jest niezwykle prosta.

1. Po zalogowaniu się do Panelu Klienta w górnym menu kliknij Twoje produkty, a następnie z menu rozwijanego wybierz Serwery. W zależności od tego, na którym serwerze chcesz zainstalować Wordpress, kliknij Zarządzaj.

2. Następnie wybierz box Aplikacje CMS, który znajduje się na dole strony. Oczywiście, aby zainstalować Wordpress na serwerze kliknij przycisk Instaluj znajdujący się pod logo aplikacji. Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Pamiętaj, że dane logowania do panelu administracyjnego Wordpress zostaną wysłane na maila, którego podasz podczas instalacji.

3. Wordpress został już zainstalowany. Możesz zalogować się do kokpitu administracyjnego.


Wybierz hosting z Autoinstalatorem Wordpress


Jak zainstalować Wordpress ręcznie?
1. Instalację Wordpress rozpocznij od utworzenia bazy danych. Zaloguj się do Panelu Klienta, następnie z górnego menu wybierz Twoje produkty - Serwery. Przy serwerze, na którym chcesz zainstalować Wordpress, kliknij Zarządzaj.

2. Wybierz Dodaj nową bazę w boxie Bazy danych. Pamiętaj, że podczas instalacji aplikacji Wordpress potrzebne Ci będą: nazwa bazy danych oraz jej hasło dostępu.

3. Po utworzeniu bazy danych wejdź na stronę http://pl.wordpress.org, aby pobrać polskojęzyczną wersję tego CMS. Kliknij Download Wordpress.

4. Przy pomocy programu FTP, np. FileZilla lub Total Commander, prześlij pliki instalacyjne z wypakowanego katalogu Wordpress na serwer w Domeny.pl. Przesyłanie plików może potrwać nawet kilkanaście minut.

5. Gdy pliki będą już znajdować się na serwerze, wpisz w przeglądarce internetowej odpowiedni adres, w zależności od tego gdzie przeniosłeś pliki instalacyjne Wordpress, dodając po ukośniku wpisanego adresu: index.php.

6. Wywołanie właściwego adresu sprawi, iż na ekranie pojawi się strona, dzięki której w łatwy i szybki sposób będziesz mógł zainstalować Wordpress.

7. Na początku zostaniesz poproszony o podanie parametrów bazy danych, którą utworzyłeś na samym początku.

8. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, kliknij przycisk Uruchomienie instalacji.

9. Kolejne dane, które musisz wypełnić to tytuł Twojej witryny, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika, hasło oraz email, na który będą wysyłane powiadomienia o działaniu strony stworzonej na Wordpressie.

10. Po kilkunastu sekundach powinieneś zobaczyć komunikat potwierdzający instalację. Możesz już zalogować się do kokpitu administracyjnego Wordpress.

Jeśli nie poruszamy tu tematów, które Cię interesują, zadzwoń

Infolinia 501 366 369

Infolinia handlowa 801 801 030

Dział obsługi klienta (12) 296 36 63

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. w godz 8:00-18:00

Formularz kontaktowy

Trwa wysyłanie wiadomości, proszę czekać...
{{ label }}
 • {{ category.label }}

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.