KREATOR WWW

Konfiguracja sklepu internetowego


Jeśli chcesz sprzedawać przez Internet nic prostszego. Utwórz nową podstronę i dodaj do niej aplikację Sklep.
Zalecamy przejście wszystkich opisanych tu kroków, punkt po punkcie, gdyż wiele elementów sklepu jest od siebie wzajemnie zależnych.

 

Waluta i podatek

Najedź na moduł sklepu i wybierz Konfiguracja. Nadaj nazwę sklepu, która może się pojawić w wiadomościach/potwierdzeniach email oraz w trakcie procesu zakupu, walutę, domyślną wagę. Następnie przejdź do zakładki Opcjonalne ustawienia podatku. Możesz zostawić podany wstępnie VAT 23% lub zmienić podatek.

 

Sposoby płatności

Przejdź do Ustawienia, wybierz Konfiguracja i z rozwijanego menu wybierz teraz Sposoby Płatności. Możesz wybrać metodę lub dodać nową.

To proste. Przykładowo po wybraniu PayPal musisz tylko podać swój adres email zintegrowany z tym narzędziem, a po wybraniu DotPay musisz podać tylko swój numer ID w tym systemie.

Zaznacz jako Aktywny i zatwierdź klikając Zastosuj Zmiany.

 

Sposoby dostawy

Przejdź do Ustawienia, wybierz Konfiguracja i z rozwijanego menu wybierz teraz Sposoby Dostawy. Możesz wybrać Domyślną Dostawę lub dodać nowy sposób.

Kliknij Domyślna Dostawa i podaj czas, koszt lub koszt na jednostkę wagi. Zatwierdź klikając Zastosuj Zmiany.

 

Wiadomości Email

Aby zarządzać automatycznymi mailami, które sklep wysyła w czasie realizacji zamówień, przejdź do Ustawienia, wybierz Konfiguracja i z rozwijanego menu wybierz teraz Wiadomości Email.

Skonfiguruj wszystkie sugerowane wiadomości. Kliknij Nowe zamówienie – Klient i jeśli uważasz to za konieczne wprowadź zmiany. Podobnie zrób z wszystkimi pozostałymi wiadomościami.

 

Struktura sklepu

Najedź na moduł sklepu i wybierz Konfiguracja, a następnie Ustawienia i Struktura sklepu. Możesz tu ustawić treści na stronie głównej sklepu, w zasadach korzystania i polityce prywatności.
Edytując stronę główną sklepu możesz wybrać Szablon Treści. Do wyboru są cztery:
1. Random Products + Categories Sidebar + Categories Thumbnails - wyświetla przykładowe produkty wraz z sekcją boczną i obrazkami kategorii
2. Random Products + No Sidebar + Categories Thumbnails - wyświetla przykładowe produkty i obrazki kategorii, bez sekcji bocznej
3. All Products + Categories Sidebar - wyświetla wszystkie dodane produkty wraz z sekcją boczną
4. All Products + No Sidebar - wyświetla wszystkie dodane produkty bez sekcji bocznej

Zamówienia

Najedź na moduł sklepu i wybierz Konfiguracja, a następnie Ustawienia i Zamówienia. Z rozwijanego menu wybierz Zamówienia.

Gdy pojawią się już zamówienia możesz je tu przeglądać i przetwarzać. Kliknij w zamówienie na liście, by zobaczyć więcej szczegółów.

Po wybraniu z rozwijanego menu Klienci zobaczysz z kolei listę swoich klientów.

 

Produkty i kody promocyjne

Najedź na moduł sklepu i wybierz Konfiguracja, a następnie Ustawienia i Produkty. Z rozwijanego menu wybierz Produkty.

Zobaczysz tu listę domyślnych produktów. Edytuj je. Podaj tu nazwę produktu, jego opis, cenę brutto, podatek i zdjęcia. Zatwierdź klikając Zapisz Zmiany.
Przechodząc do zakładki Więcej ustawień możesz przypisać produkt do wybranej Kategorii, Producenta, podać jego wagę i nadać numer na liście produktów. Możesz też nadać Atrybuty takie jak kolor, rozmiar.
Jeśli sprzedajesz e-produkty dostępne online i gotowe do pobrania ze sklepu właśnie tutaj możesz je wgrać.

Po wybraniu z rozwijanego menu Kody promocyjne możesz utworzyć kod. Kliknij Dodaj. Teraz nadaj mu nazwę, kod, wartość procentową (%) lub kwotową (PLN), ustal wartość minimalnego zamówienia i datę ważności. Zatwierdź klikając Zastosuj Zmiany.
Gdy utworzysz kod w Koszyku sklepu pojawi się odpowiednie pole, które umożliwi Twoim klientom zastosowanie go.

Po wybraniu z rozwijanego menu Kategorie możesz edytować Główną Kategorię lub dodać nową.

Aby dodać producentów i pomóc w nawigacji po sklepie z rozwijanego menu wybierz Producenci. Kliknij Dodaj nowego producenta, a następnie podaj jego nazwę. Zatwierdź klikając Zastosuj Zmiany.

 

Pulpit

Najedź na moduł sklepu i wybierz Konfiguracja, a następnie Ustawienia i Pulpit. Masz tu możliwość dodania nowego produktu, ale też podgląd bieżących zamówień czy klientów.

Jeśli nie poruszamy tu tematów, które Cię interesują, zadzwoń

Infolinia 501 366 369

Infolinia handlowa 801 801 030

Dział obsługi klienta (12) 296 36 63

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. w godz 8:00-18:00

Formularz kontaktowy

Trwa wysyłanie wiadomości, proszę czekać...
{{ label }}
 • {{ category.label }}

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.