Regulaminy

Regulaminy wersje aktualne:

Regulaminy rejestrów:

 • NASK - Regulamin nazw domeny .pl »

  Więcej »
 • EURid - Warunki rejestracji nazw domen .eu »

  Więcej »
 • ICANN - Registrant Rights and Responsibilities Under the Registrar Accreditation Agreement »

  Więcej »
 • Baza danych rejestów domen IANA »

  Więcej »

Regulaminy wersje obowiązujące do 12.06.2019:

 • Regulamin świadczenia usług »

  Więcej »
 • Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych »

  Więcej »
 • Regulamin usług hostingowych »

  Więcej »
 • Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów »

  Więcej »


© 1997—2021 cyber_Folks S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Całość treści zamieszczonych w niniejszej domenie stanowi własność cyber_Folks S.A., której przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe podlegające ochronie w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Wszystkie zawarte na stronach domeny materiały, artykuły lub elementy graficzne mogą być wykorzystane za pisemną zgodą cyber_Folks S.A. wyłącznie w celach niekomercyjnych. Utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie, obrót lub rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronach domeny jest zabronione.

Niniejsza domena może zawierać ścieżki (linki) do innych domen w Internecie, które nie są administrowane przez cyber_Folks S.A.. W takim przypadku cyber_Folks S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen, a także za ewentualne szkody wynikające z ich przeglądania.

{{ data.question }}

Twoja domena dostępna jest tylko w tym momencie!
Nie pozwól, aby zarejestrował ją ktoś inny!