Regulaminy

Regulamin świadczenia usług

więcej »

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

więcej »

Regulamin usług hostingowych

więcej »

Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

więcej »

Regulamin promocji „Domenobranie XVIII”

więcej » strona promocji »

REGULAMIN PROMOCJI USŁUGI HOSTINGU

więcej »

Regulamin promocji „Transfer domeny do Domeny.pl III”

więcej » strona promocji »

Regulamin programu partnerskiego

więcej»

Baza danych rejestrów domen IANA

więcej »


© 1997—2019 H88 S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Całość treści zamieszczonych w niniejszej domenie stanowi własność H88 S.A., której przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe podlegające ochronie w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Wszystkie zawarte na stronach domeny materiały, artykuły lub elementy graficzne mogą być wykorzystane za pisemną zgodą H88 S.A. wyłącznie w celach niekomercyjnych. Utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie, obrót lub rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronach domeny jest zabronione.

Niniejsza domena może zawierać ścieżki (linki) do innych domen w Internecie, które nie są administrowane przez H88 S.A.. W takim przypadku H88 S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen, a także za ewentualne szkody wynikające z ich przeglądania.